ul. Piłsudskiego 24 lok. 4, 19-200 Grajewo |  tel. 512 153 716  | agrozyskowski@gmail.com

Firma AgroDoradztwo Przemysław Zyskowski zajmuje się szeroko pojętym doradztwem rolniczym.

Usługi jakie wykonujemy:

 • Wnioski o dopłaty bezpośrednie eWniosekPlus;
 • Plany rolnośrodowiskowe PROW 2014-2020:
  • Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne,
  • Rolnictwo ekologiczne;
 • Ekspertyzy przyrodnicze:
  • botaniczne,
  • ornitologiczne;
 • Działania PROW 2014-2020:
  • Modernizacja gospodarstw rolnych,
  • Premie dla młodych rolników,
  • Restrukturyzacja małych gospodarstw,
  • Pomoc w rozpoczęciu pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,
  • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000;
 • Plany nawozowe i plany nawożenia;
 • Pomoc w poborze próbek do analiz glebowych;
 • Prowadzenie całorocznej dokumentacji gospodarstwa;
 • Ubezpieczenia rolne, komunikacyjne, życiowe, majątkowe.