ul. Piłsudskiego 24 lok. 4, 19-200 Grajewo |  tel. 512 153 716  | agrozyskowski@gmail.com
 • Wnioski o dopłaty bezpośrednie
 • Wnioski i biznesplany
  Wnioski i biznesplany

  PROW 2014-2020

 • Wnioski i plany
  Wnioski i plany

  rolnośrodowiskowe PRŚK, RE

 • Ekspertyzy przyrodnicze
  Ekspertyzy przyrodnicze

  Ekspertyzy botaniczne i ornitologiczne

Od 15 marca 2020 r. możliwe będzie uzyskanie dodatkowej dopłaty do krów i świń w ramach działania "DOBROSTAN ZWIERZĄT".

 Celem tego działania jest zachęcenie rolników do wprowadzenia podwyższonych (ponad obowiązujące standardy - minimalne wymogi prawne) warunków dobrostanu zwierząt.

Wsparcie finansowe ma na celu zrekompensowanie kosztów jakie rolnik poniesie polepszając warunki w swoim gospodarstwie. 

Roczne stawki pomocy wyniosą:

 • 301 zł na lochę (zwiększenie powierzchni w budynkach),
 • 24 zł na tucznika (zwiększenie powierzchni w budynkach),
 • 185 zł na krowę mleczną (wypas w sezonie pastwiskowym),
 • 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach),
 • 329 zł na krowę mamkę (dostęp do wybiegów poza sezonem pastwiskowym).

  Nabór wniosków będzie w terminie składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, czyli co do zasady od dnia 15 marca do dnia 15 maja (po tym terminie zmniejszenie płatności o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia).
  Działanie roczne, z możliwością kontynuacji w kolejnych latach.
  Planowany budżet działania – 50 mln euro.