ul. Piłsudskiego 24 lok. 4, 19-200 Grajewo |  tel. 512 153 716  | agrozyskowski@gmail.com
 • Wnioski o dopłaty bezpośrednie
 • Wnioski i biznesplany
  Wnioski i biznesplany

  PROW 2014-2020

 • Wnioski i plany
  Wnioski i plany

  rolnośrodowiskowe PRŚK, RE

 • Ekspertyzy przyrodnicze
  Ekspertyzy przyrodnicze

  Ekspertyzy botaniczne i ornitologiczne

Kto może przystąpić do Działania? Co to za zobowiązanie i jakie są warunki aby móc z niego skorzystać? Jakie są pakiety, warianty, wymogi... Zapraszamy do lektury!

 W tym krótkim przewodniku po działaniu RŚK w ramach PROW 2014-2020 opiszemy najważniejsze kwestie związane z przystąpieniem do programu. Odpowiemy na pytania, jakie zadają nam Państwo odwiedzając nasze biuro, rozwiejemy wątpliwości i mamy nadzieję, zachęcimy Państwa do korzystania z programu.

Kto może skorzystać ze wsparcia w ramach Działania?

Do Działania może przystąpić:

- rolnik - osoba fizyczna lub prawna, bądź grupa osób fizycznych lub prawnych, którzy prowadzą gospodarstwo rolne na terenie Polski,

- zarządca gruntów, który gospodaruje na obszarach przyrodniczych, na których występują określone typy siedlisk przyrodniczych lub lęgowych ptaków,

- grupa rolników lub grupa rolników i zarządców gruntów.

 

Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne - czym jest i jakie warunki należy spełnić aby móc do niego przystąpić?

Zobowiązanie RŚK wiąże się z realizacją wskazanego pakietu lub wariantu zgodnie z określonymi wymogami i zaleceniami. Trwa 5 lat począwszy od 15 marca roku, w którym beneficjent wchodzi w realizację zadania do 14 marca piątego roku zobowiązania. Dla przykładu: rozpoczęcie realizacji pakietu w 2019 r. rozpoczyna się 15 marca 2019 r. a kończy 14 marca 2024 r.
Warunkiem przystąpienia do Działania jest posiadanie co najmniej 1 ha użytków rolnych, przy czym w Pakiecie 1. jest to 3 ha, lub co najmniej 1 ha obszarów przyrodniczych. Trzeba posiadać także nr identyfikacyjny producenta, który nadaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Pakiety Działania i stawki płatności

Pakiet

Wariant

Stawka płatności

Pakiet 1. Rolnictwo żrównoważone

400 zł/ha

Pakiet 2. Ochrona gleb i wód

2.1 Międzyplony

650 zł/ha

2.2 Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20%

450 zł/ha

Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych

1964 zł/ha

Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000

Ochrona siedlisk przyrodniczych:

4.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

1276 zł/ha

4.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla

1043 zł/ha

4.3. Murawy

1300 zł/ha

4.4 Półnaturalne łąki wilgotne

911 zł/ha

4.5 Półnaturalne łąki świeże

1083 zł/ha

4.6. Torfowiska

4.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe

600 zł/ha

4.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające

1206 zł/ha

4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO)

600 zł/ha

Ochrona siedlisk lęgowych ptaków:

4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba lub czajki

890 zł/ha

4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki

1199 zł/ha

4.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub kulika wielkiego

1070 zł/ha

4.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza

642 zł/ha

Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000

Ochrona siedlisk przyrodniczych:

5.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

1276 zł/ha

5.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla

1043 zł/ha

5.3. Murawy

1300 zł/ha

5.4. Półnaturalne łąki wilgotne

911 zł/ha

5.5. Półnaturalne łąki świeże

1083 zł/ha

5.6. Torfowiska

5.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe

600 zł/ha

5.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające

1206 zł/ha

Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

6.1. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie – w przypadku uprawy

750 zł/ha

6.2. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie – w przypadku wytwarzania nasion lub materiału siewnego

1000 zł/ha

Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

7.1. Zachowanie lokalnych ras bydła

1600 zł/szt.

7.2. Zachowanie lokalnych ras koni, w tym: konie małopolskie i konie wielkopolskie,
konie pozostałych ras


1900 zł/szt.

1700 zł/szt.

7.3. Zachowanie lokalnych ras owiec

360 zł/szt.

7.4. Zachowanie lokalnych ras świń

1140 zł/szt.

7.5. Zachowanie lokalnych ras kóz

580 zł/szt.

 

Do czego zobowiązany jest beneficjent chcący realizować Działanie?

Beneficjent musi spełniać poniższe wymogi:
- musi posiadać plan działalności rolnośrodowiskowej,
- musi prowadzić rejestr dzialalności rolnośrodowiskowej,
- nie może przekształcać trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych (TUZ),
- musi zachować występujące w gospodarstwie elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo, które stanowią ostoje przyrody określone w planie działalności RŚ,
- musi spelniać wymogi i zalecenia dla realizowanego pakietu i wariantu.

Do kogo zgłosić się w celu rozpoczęcia realizacji Działania?

Pomoc w przygotowaniu do uczestniczenia w Działaniu otrzymają Państwo od doradcy rolnośrodowiskowego oraz eksperta przyrodniczego, którzy znajdują się na liście  na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego (http://195.205.152.135/doradca/index.php). Takich wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników znajdą Państwo w naszej firmie. 

 

Pozdrawiamy i do zobaczenia!

Zespół AgroDoradztwa